AiGroup là nhóm công nghệ kết nối các thành viên có cùng sứ mệnh tập trung vào phát triển phần mềm & công nghệ Ai trên toàn thế giới.

AiGroup hướng đến việc phát triển các sản phẩm đa lĩnh vực như Web Ai, System Ai, Camera Ai, Electric Ai, Ai Generation, Commerce, SmartAi, AiOT, Telecom, Tự động hóa công nghiệp, Automotive,..

  • AiGroup nhóm kết nối công nghệ thông minh.
  • Tư vấn giải pháp CNTT.
  • Tư vấn Thầu, Giám Sát, Quản Lý Dự Án.
  • Tư vấn Kinh Doanh, Xuất nhập khẩu.
  • Tư vấn giải pháp Nông Nghiệp, Losgistic.
  • Thi công, Triển Khai, Bảo Trì Hệ thống